Vlaamse Slotenmakers Unie

Wat is de VSU?

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de  Vlaamse Slotenmakers Unie is het informeren van zijn leden slotemakers over alles wat de professionele slotenmaker aanbelangt.

Waarom is de VSU voor u belangrijk?

Ook u als consument kan er terecht  wanneer u een professionele slotenmaker zoekt in uw provincie of gemeente.

Bent u jammer genoeg het slachtoffer geworden van de praktijken van een malafide slotenmaker  dien dan daar klacht in en doe uw verhaal.

De VSU onderneemt ook actie tegen de malafide slotenmakers door het introduceren van een  “gedragscode dringende interventies”Guns bv is lid van de VSU en  heeft zich ertoe verbonden om de regels van deze code na te leven.

Zoals de gedragscode voorschrijft, vermelden wij volgende info op onze website ...